Հիմնադրամի նպատակներն են

  1. Միավորել քաղաքացիների և հիմնադրամի ջանքերը` հանուն անհատի և հասարակության զարգացման,
  2. Ձևավորել համագործակցության ցանց միջազգային և Հայաստանյան կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների, ձեռնարկատերերի, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, պետական կառույցների հետ,
  3. Նպաստել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը՝ մշակելով և իրագործելով սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը աջակցող ծրագրեր,
  4. Խթանել կամավորության զարգացումը

Հիմնադրամի առաջնահերթություններն են

  1. Պետություն/համայնք-անհատներ-գործարարներ կապերի ստեղծում և ամրապնդում,
  2. Ժամանակավոր և հաստիքային աշխատատեղերի ավելացում,
  3. Հասարակության շրջանում անտարբերության նվազեցում և հասարակության ակտիվացում,
  4. Համայնքում ձեռներեցության և հասարակական ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող գործարարներին, կազմակերպություններին և այլ ֆիզիկական անձանց օժանդակում,